wemax modem

2014-08-24

зарыг
дугуйлах

Утас: 88643303

Үнэ: 50,000 ₮

Wemax-ын модем зарна. Аваад удаагүй жич нэг сар сунгуулсан байгаа